Acid-tec

Rovněž na kameninu a přírodní kámen odolný vůči kyselinám
 • okamžitý účinek
 • rozpouští silné usazeniny vodního kamene a i ty nejsilnější zbytky vápenatého mýdla

Rozsah použžití: Vhodné pro vnitřní a venkovní prostory. Odstraňuje nánosyšpíny vššeho druhu, i nejsilnějšší usazeniny vodního kamene a vápenatého mýdla, ale také zbytky spárovacích materiálů zušlechtěných syntetickýmilátkami a zbytky lepidel. Lze použít na podklady, jako je jemná kamenina, kamenina, obklady a přírodní kámen odolný vůči kyselinám. Vhodný i pro sanitární oblast. Patina-Fala® Acid-tec je výrobek ššetrný k životnímu prostředí,snadno biologicky odbouratelný a neobsahuje formaldehyd, halogeny a dusík.

Skladování a přeprava: Skladujte a přepravujte v chladu, nikoliv však v mrazu.

Spotřeba: 1 l vystačí podle stupně znečištění na cca 10-40 m².

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
2911 1 Liter 10 Stück AT1 4002849002920
2955 5 Liter 1 Stück AT5 4002849002937
29200 200 Liter 1 Stück AT200 4002849004375

Specifications

  • Chraňte sousední povrchy a předměty zakrytím nebo polepením. Před aplikací spáry dobře navlhčete vodou. Prostředek Patina-Fala® Acid-tec se podle stupně znečištění nanáší neředěný nebo ředěný vodou do poměru 1:3. Po uplynutí doby působení v trvání 2-5 minut se ručně nebo strojově vhodnou houbou nebo vhodným kartáčem provede dočištění. Uvolněnou špínu odstraňte tenkou houbičkou, stěrkou nebo ji odsajte. Nakonec několikrát navlhčete čistou vodou a povrch nechejte oschnout. V případě potřeby je třeba tento postup zopakovat. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5 °C a překročit 25°C. Nepoužívejte na mramor nebo jiné materiály citlivé na působení kyselin.
  • Pro následnou aplikaci přípravku Patina-Fala® Fleckschutz(Ochrana před skvrnami) nebo Patina-Fala® Protect natur musí být podlaha čistá a suchá. Ohledně doby schnutí dbejte údajů výrobce nebo našich technických podkladů k jednotlivým povrchům. V případě pochybností vám rád poradí nᚠodborník nebo technické oddělení. K dalšímu čištění a následnépéči používejte, v závislosti na povrchu, čistič jemné kameniny Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger, neutrální čistič Patina-Fala® Neutralreiniger nebo podlahové mýdlo Patina-Fala® Bodenseife.
  • <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.