Ošetřující přípravek na mramor a přírodní kámen

Současně čistí i oššetřuje
 • netvoří vrstvy
 • vysoký čisticí účinek

Rozsah použžití: Lze aplikovat ve vnitřním prostoru. Patina-Fala® Oššetřující přípravek na mramor a přírodní kámen je skvělý čisticí a oššetřující prostředek. Pravidelným používáním zůstane vᚹ obklad nejen odolný proti opotřebení, nýbrž díky pečlivě vybraným kvalitním voskům propůjčí podlaze z mramoru či přírodního kamene i pěstěný vzhled.

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu.

Spotřeba: 1 l vystačí na cca 400 - 500 m2.

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
3601 1 Liter 10 Stück MW1 4002849000773
3605 5 Liter 1 Stück MW5 4002849001084
36200 200 Liter 1 Stück IM200 4002849004696

Specifications

  • Podle míry znečišštění a hustoty povrchu přidejte do nádoby 50 - 100 ml na 8 l vody. Nepoužívejte horkou vodu! Nakonec podlahu setřete hadrem nebo mopem a nechejte uschnout. Dodatečné očišštění čistou vodou není nutné.
  • Patina-Fala® Oššetřující přípravek na mramor a přírodní kámen (Oššetřující přípravek na mramor a přírodní kámen) je ššetrný k životnímu prostředí a snadno biologicky odbouratelný.
  • <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% aniontové povrchově aktivní látky, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfémy.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šštítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽZITÍ: Okamžžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku