Základní čistič speciál

Na jemnou kameninu, obklady, neglazované keramické obklady,mramor a přírodní kámen
 • odolné staré znečišštění
 • i to nejsilnějšší znečišštění polymery
 • zbytky vosku a pěsticích prostředků apod.

Rozsah použžití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Patina-Fala® Grundreiniger spezial (Základní čistič speciál) na glazované a neglazované kameninové obklady, jemnou kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky a plastové povrchy. Odstraňuje nánosy odolné ššpíny, základové nátěry na bázi polymerů, staré vrstvy vosku a mnohem více.

Skladování a přeprava: Skladujte a přepravujte v chladu, nikoliv však v mrazu.

Spotřeba: 1 l vystačí podle znečištění na cca 5 - 10 m2.

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
1911 1 Liter 10 Stück GS1 4002849000858
1955 5 Liter 1 Stück GS5 4002849000827
1910 10 Liter 1 Stück GS10 4002849000834
19200 200 Liter 1 Stück GS200 4002849004672

Specifications

  • Patina-Fala® Grundreiniger spezial (Základní čistič speciál) se v silné vrstvě podle znečišštění resp. síle nánosu špíny, příp. vrstvy vosku nanṚí nezředěný nebo zředěný vodou do poměru 1:5. Po uplynutí doby působení v trvání cca 10 – 15 min (povrch přitom udržžujte vlhký) se vhodnou houbou nebo vhodným kartáčem provede dočišštění a uvolněná ššpína se setře. Při aplikaci nezředěného přípravku je třeba po uplynutí doby působení přidat stejné množžství studené vody, aby bylo dosažženo co možžná nejlepššího výsledku. Na závěr podklad omyjte čistou vodou. K dennímu čišštění a péči pouzžívejte, v závislosti na povrchu, čistič jemné kameniny Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger, neutrální čistič Patina-Fala® Neutralreiniger nebo podlahové mýdlo Patina-Fala® Bodenseife. V případě pochyb se obraťte na některého z našich odborných poradců nebo na technické oddělení v Mnichově. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5℃ a překročit 25℃.
  • Lešštěný mramor nebo leštěný vápenec se stane působením přípravku Patina-Fala® Grundreiniger spezial (Základní čistič speciál) ve vysoké koncentraci, např. v případě roztoku 1:2, po delšší době působení matným. Proto proveďte před aplikací zkouššku na nenápadném místě.
  • <5% neiontové povrchově aktivní látky, Limonene, parfémy.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽZITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.
  • Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.