zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Patina-Fala® Beizmittel GmbH, Stahlstraße 5, 30916 Isernhagen H.B., Deutschland, Tel.: +49 (0)511 973 86-29, Fax: +49 (0)511 973 86-40, E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

- naše navštívená webová stránka
- datum a čas v okamžiku přístupu
- objem odeslaných dat v bytech
- zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
- použitý prohlížeč
- použitý operační systém
- použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.

Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6) Využití technologie jednotného přihlášení (Single Sign-On, SSO)

Google+ Sign-In

Pokud máte uživatelský profil ve službě Google+, díky technologii tzv. jednotného přihlášení (Single Sign-On), se na našem webu se při zřizování Vašeho zákaznického konta či při registraci můžete přihlásit prostřednictvím sociálního pluginu „Google+ Sign-In“ sociální sítě Google+, provozované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google+“). Sociální pluginy „Google+ Sign-In“ nebo „Registrovat účtem Google“ na naší internetové stránce poznáte podle červeného tlačítka s logem Google+ a popiskem „Google Sign-In“ nebo „Registrovat účtem Google“ nebo „Přihlásit účtem Google“ nebo „Přihlásit účtem G“.

Jestliže otevřete některou stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plugin, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Google+. Obsah pluginu předá Google+ přímo Vašemu prohlížeči a integruje jej do stránky. Touto integrací získá Google+ informaci, že Váš prohlížeč otevřel odpovídající stránku naší webové prezentace také tehdy, když vůbec nemáte profil Google+ nebo k němu právě nejste přihlášeni. Váš prohlížeč tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává přímo na server Google+ v USA, kde dojde k jejímu uložení. Tyto postupy zpracování dat se uskutečňují podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu na základě uživatelského chování při surfování na internetu.

Tlačítko Google+ na našem webu Vám navíc dává možnost, abyste svoje uživatelská data sítě Google+ na našem webu využívali pro přihlášení či registraci. Při použití tlačítka Google+ sítě Google+, v závislosti na Vašich osobních nastaveních ochrany dat v síti Google+, obdržíme obecné a veřejně přístupné informace uložené ve Vašem profilu výhradně tehdy, když před svým přihlášením na základě příslušného upozornění o výměně dat s Googlem udělíte svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. K těmto informacím patří uživatelské ID, jméno, profilový obrázek, věk a pohlaví.

Upozorňujeme, že po změnách pravidel ochrany osobních údajů a podmínek užití sítě Google+ může v případě udělení souhlasu docházet též k přenosu Vašich profilových obrázků, uživatelského ID Vašich přátel a seznamu přátel, označíte-li tyto údaje jako „veřejné“ ve Vašem osobním nastavení soukromí sítě Google+. Data předaná sítí Google+ uchováváme a zpracováváme za účelem zřízení uživatelského konta s nezbytnými údaji, pokud jste nám je prostřednictvím Google+ poskytli (oslovení, jméno, příjmení, adresní údaje, země, e-mailová adresa, datum narození). Na základě Vašeho souhlasu mohou být data (např. informace o Vašem chování při surfování na internetu nebo o Vašem nákupním chování) přenášena také opačným směrem, od nás do Vašeho profilu Google+.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat oznámením správci, který je uveden na počátku tohoto prohlášení.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání v síti Google+, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí se prosím informujte v Zásadách ochrany osobních údajů Google+: https://policies.google.com/privacy

Smluvní podmínky pro využívání pluginů „Google+ Sign-In“ nebo „Registrovat účtem Google“ si můžete prohlédnout zde: https://policies.google.com/terms

Jestliže nechcete, aby síť Google+ bezprostředně načítala data shromážděná prostřednictvím našeho webu a přiřazovala je k Vašemu profilu Google+, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit ze sítě Google+. Načítání pluginů sítě Google+ můžete zcela zablokovat též instalací doplňků Vašeho prohlížeče, např. doplňku „Adblock Plus“ (https://adblockplus.org/sk/).

7) Využití Vašich dat k přímé reklamě

7.1 Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a využívá se k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit. Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat dvoukrokovým přihlášením (double opt-in). To znamená, že Vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám to výslovně odsouhlasíte. Pro udělení souhlasu Vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme Vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití Vaší e-mailové adresy. Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2 Zasílání newsletteru stávajícím zákazníkům

Jestliže jste nám při nákupu produktů poskytli Vaši e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat Vám e-mailem pravidelné nabídky z našeho sortimentu, podobné produktům, které jste si již zakoupili. Podle § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži k tomu nemusíme mít žádný Váš další souhlas. Právním základem ke zpracování dat je náš oprávněný zájem na personalizované přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste již dříve vyslovili nesouhlas s využíváním Vaší e-mailové adresy k tomuto účelu, tyto e-maily zasílat nebudeme. Správci uvedenému v úvodu jste oprávněni kdykoliv sdělit svou námitku proti využití Vaší e-mailové adresy k výše uvedeným reklamním účelům, s účinností do budoucna. V souvislosti s námitkou nesete pouze náklady na poštovné a telekomunikační poplatky v základní výši. Po doručení Vaší námitky bude neprodleně ukončeno využívání Vaší e-mailové adresy k reklamním účelům.

7.3 Reklama poštou

Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR provádět personalizovanou přímou reklamu si vyhrazujeme právo uchovávat Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, poštovní adresa a - pokud jsme v rámci smluvního vztahu od Vás obdrželi - také titul, akademickou hodnost, rok narození a Vaše profesní, odvětvové či obchodní označení) a využívat je pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech, které distribuujeme poštou.

Proti uchovávání a využívání dat k tomuto účelu můžete kdykoliv podat námitku, kterou sdělíte správci.

8) Zpracování dat při vyřizování objednávek

Při vyřizování Vašich objednávek spolupracujeme s následujícím poskytovatelem / následujícími poskytovateli, který / kteří nás zcela nebo částečně podporuje / podporují při plnění uzavřených smluv. K těmto poskytovatelům se přenášejí určité osobní údaje, a to za následujících podmínek.

Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

9) Využívání sociálních médií

9.1 Facebook jako standardní plugin

Na našem webu jsou využívány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě Facebook, provozované společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „sociální plugin sítě Facebook“ či „Facebook Social Plugin“. Přehled facebookových pluginů a jejich vzhled najdete v odkazu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Jestliže otevřete některou stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plugin, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu předá Facebook přímo Vašemu prohlížeči a integruje jej do stránky. Touto integrací získá Facebook informaci, že Váš prohlížeč otevřel odpovídající stránku naší webové prezentace také tehdy, když vůbec nemáte facebookový profil nebo k němu právě nejste přihlášeni. Váš prohlížeč tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává přímo na server Facebooku v USA, kde dojde k jejímu uložení.

Jestliže jste přihlášeni k Facebooku, Facebook může informace o návštěvě našeho webu bezprostředně přiřadit k Vašemu facebookovému profilu. Když provedete nějakou interakci s pluginy, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo odešlete komentář, tato informace se rovněž přenáší přímo na server Facebooku a uchovává se tam. Kromě toho se informace zveřejňují na Vašem facebookovém profilu a zobrazují se Vašim facebookovým přátelům.

Popisované postupy zpracování dat probíhají podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Facebook zobrazovat personalizovanou reklamu, aby jiní uživatelé sociální sítě byli informováni o Vašich aktivitách na našem webu, a aby služby vyhovovaly potřebám.
Jestliže nechcete, aby síť Facebook bezprostředně načítala data shromážděná prostřednictvím našeho webu a přiřazovala je k Vašemu facebookovému profilu, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z Facebooku. Načítání pluginů sítě Facebook a také výše popsaným procesům zpracování dat můžete do budoucna zabránit také instalací rozšíření Vašeho prohlížeče, např. script-blockeru „NoScript“ (http://noscript.net/).

Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání v síti Facebook, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí se prosím informujte v Zásadách používání dat sítě Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

9.2 Google+ jako standardní plugin

Na našem webu jsou využívány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě Google+, provozované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Pluginy se dají poznat např. podle tlačítek s textem „+1“ na bílém či barevném pozadí. Přehled pluginů Google a jejich vzhled najdete v odkazu: https://developers.google.com/+/plugins
Jestliže otevřete některou stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plugin, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Google. Obsah pluginu předá Google přímo Vašemu prohlížeči a integruje jej do stránky. Touto integrací získá Google informaci, že Váš prohlížeč otevřel odpovídající stránku naší webové prezentace také tehdy, když vůbec nemáte profil Google+ nebo k němu právě nejste přihlášeni. Váš prohlížeč tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předává přímo na server Google v USA, kde dojde k jejímu uložení.

Jestliže jste přihlášeni k síti Google+, Google může informace o návštěvě našeho webu bezprostředně přiřadit k Vašemu profilu Google+. Jestliže provedete nějakou interakci s pluginy, například stisknete tlačítko „+1“, příslušná informace se rovněž přenáší přímo na server společnosti Google a uchovává se tam. Informace se mimoto zveřejňují v síti Google+, kde se zobrazí Vašim kontaktům.

Popisované postupy zpracování dat probíhají podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, aby jiní uživatelé sociální sítě byli informováni o Vašich aktivitách na našem webu, a aby služby vyhovovaly potřebám.
Jestliže nechcete, aby Google bezprostředně načítal data shromážděná prostřednictvím našeho webu a přiřazoval je k Vašemu profilu Google+, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit ze sítě Google+.

Načítání pluginů sítě Google+ a také výše popsaným procesům zpracování dat můžete do budoucna zabránit také instalací rozšíření Vašeho prohlížeče, např. script-blockeru „NoScript“ (http://noscript.net/).
Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání společností Google, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí se prosím informujte v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy

10) Social Media Videos a jejich využití

Využití videí Youtube

Tento web využívá funkci vkládání obsahu Youtube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „Youtube“, který patří společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Používá se pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel „Youtube“ používá cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „Youtube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se Vaše údaje přiřadí přímo k Vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k Vašemu profilu YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutečňuje hlavně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na YouTube.

Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí „DoubleClick“ společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace o ochraně osobních údajů na serveru „YouTube“ najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://policies.google.com/privacy

11) Služby pro webovou analýzu

- Google Analytics
Tento web využívá Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory ukládané na Vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho chování na webu. Prostřednictvím cookie získané informace o Vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam.
Tento web využívá Google Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google Vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu provádět statistickou analýzu uživatelského chování, pro optimalizační a marketingové účely.
Z našeho pověření bude Google tyto informace používat k analýze Vašeho chování na webové stránce, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předal v rámci služby Google Analytics, nebude propojována s dalšími daty společnosti Google.
Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebude možné využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit, aby společnost Google shromažďovala data o Vašem chování na webu (včetně Vaší IP adresy) získaná prostřednictvím cookie, jakož i zabránit zpracování těchto dat společností Google tím, že si v následujícím odkazu stáhnete plugin prohlížeče a nainstalujete jej:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních prosím klikněte na následující odkaz, abyste získali opt-out-cookie, která do budoucna zabrání sledování službou Google Analytics v rámci tohoto webu (tato opt-out-cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu; vymažete-li z tohoto prohlížeče Vaše cookies, musíte opět kliknout na tento odkaz): <a onclick="alert('Google Analytics wurde deaktiviert');"href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a>
Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Více informací o zacházení s uživatelskými daty služby Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

12) Nástroje a ostatní

12.1 Google reCAPTCHA

Na tomto webu používáme též funkci reCAPTCHA společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Tato funkce slouží především pro ověření, zda úkon spojený se vstupem dat provedl člověk, anebo se jednalo o výsledek strojového a automatizovaného zpracování. V rámci služby se společnosti Google zasílá IP adresa a případně další data, která Google potřebuje pro službu reCAPTCHA, a zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zjišťovat individuální projevy vůle na internetu, jakož i bránit se proti zneužití dat a spamu.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Podrobnější informace o testu Google reCAPTCHA, jakož i Zásady ochrany osobních údajů Google si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy

12.2 Zákaznické recenze Google (Google Customer Reviews, dříve program Google Trusted Stores)

Spolupracujeme se společností Google LLC v rámci programu „Zákaznické recenze Google“, poskytovatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Tento program nabízí uživatelům našeho webu možnost zadávat zákaznické recenze. V souvislosti s tím se Vám po nákupu na našem webu zobrazí otázka, jestli se chcete účastnit e-mailové ankety společnosti Google. Jestliže udělíte svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, Vaši e-mailovou adresu předáme společnosti Google. Služba Zákaznické recenze Google Vám pošle e-mail s výzvou, abyste se podělili o svoje zkušenosti s nakupováním na našem webu a vyplnili hodnocení. Vámi vyplněná zákaznická recenze se následně sloučí s dalšími recenzemi našich služeb a zobrazí se u našeho loga v programu Zákaznické recenze Google, jakož i na našem hlavním panelu služby Merchant Center, kromě toho se používá pro účely programu Zákaznické recenze Google.
Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat sdělením adresovaným správci nebo společnosti Google.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s programem Zákaznické recenze Google si můžete přečíst v následujícím odkaze:

https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=cs

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Zákaznické recenze Google si můžete přečíst v následujícím odkaze:
https://support.google.com/adwords/answer/2375474

12.3 Google Maps

Na našem webu využíváme službu Google Maps (API) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Maps je webovou službou pro zobrazování interaktivních map, v nichž jsou znázorněny geografické informace. Při používání této služby se Vám zobrazí naše adresa a návrh příjezdové trasy.

Už při otevírání podstránek, do nichž je mapa Google Maps začleněna, se informace o Vaší návštěvě našeho webu (jako např. Vaše IP adresa) přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládá. To se stane nezávisle na tom, zda jste právě přihlášeni k uživatelskému kontu Google, nebo žádné uživatelské konto nemáte. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, Vaše údaje se přiřadí přímo k Vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k Vašemu profilu Google, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutečňuje hlavně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na Google.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Jestliže nesouhlasíte s tím, aby při použití služby Google Maps byla Vaše data v budoucnu předávána společnosti Google, existuje také možnost zcela deaktivovat webovou službu Google Maps tím, že si ve Vašem prohlížeči vypnete JavaScript. Poté ale nebudete moci používat Google Maps a tím také mapové funkce na této internetové stránce.

Smluvní podmínky Google si můžete prohlédnout na adrese https://policies.google.com/terms, dodatečné smluvní podmínky služby Google Maps najdete na adrese https://www.google.com/help/terms_maps.html.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Maps najdete na internetové stránce společnosti Google (dále jen „Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy

12.4 Google WebFonts

Za účelem jednotného zobrazování stylů písma využívá tato stránka takzvané Web Fonts. Poskytovatelem služby je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Při otevření stránky Váš prohlížeč nahrává potřebné Web Fonts do vyrovnávací paměti Vašeho prohlížeče, aby umožnil správné zobrazení textů a písem.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Tím se společnost Google dozví, že jste náš web navštívili z Vaší IP adresy. Službu Google Web Fonts využíváme v zájmu jednotné a oslovující prezentace našich online nabídek. Právním základem je oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje službu Web Fonts, použije se běžné písmo Vašeho počítače.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace o službě Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy

13) Práva subjektu údajů

13.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 - Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
- Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
- Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
- Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
- Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

13.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

14) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.