Čistič mramoru a přírodního kamene - bez kyselin

Pro závěrečné očišštění a jako sanitární čistič do vlhkého prostředí na
 • vššechny druhy mramoru, vápenaté a měkké horniny
 • pískovec, mramor Antik
 • betonové kvádry, aglomramor

Rozsah použžití: Lze aplikovat ve vnitřním prostoru. Čistič na mramor a přírodní kámen Patina-Fala® Čistič mramoru a přírodního kamene je alkalický čistič rozpustný ve vodě pro závěrečné očišštění na všechny druhy mramoru, vápenaté a měkké horniny, jako např. Solnhofer, jurský mramor, rustikální mramor, Carrara, Pietra Serena, betonové kvádry, pískovec, teraco nebo aglomramor (umělý kámen) atd., jakož i jako sanitární čisticí prostředek do vlhkého prostředí proti usazování vodního kamene a mýdla.

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu.

Spotřeba: Pro závěrečné očišštění: 1 l na cca 10 – 20 m2 podle znečišštění a druhu nerostu. Pro b잾né čišštění ve vlhkém prostředí: 100 – 200 ml na 8 l vody.

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
1861 1 Liter 10 Stück MR1 4002849000643
1850 5 Liter 1 Stück MR5 4002849000742
18200 200 Liter 1 Stück MR200 4002849004702

Specifications

  • Závěrečné očišštění: Patina-Fala® Čistič mramoru a přírodního kamene se pro účely čišštění ředí vodou v poměru 1:1 až 1: 5 a nanᚹí se na obklad. Nakonec se provede ruční nebo strojové dočišštění houbou, pevným kartáčem nebo kouskem nylonu. Zbývající uvolněnou ššpínu s vodou odsajte, příp. setřete tenkou houbičkou nebo stěrkou a odstraňte. Obklad se na závěr opláchne čistou vodou. Hotová podlaha by měla být oššetřena přípravky Patina-Fala® Fleckschutz (Ochrana před skvrnami), Protectiv, Protect natur nebo Farbvertiefer (Rozjasňovač barev). Pro péči ve vnitřním prostoru použžívejte ošššetřující přípravek na mramor a přírodní kámen, ve venkovním prostoru: čistič jemné kameniny. Běžné čiššštění ve vlhkém prostředí: Podle míry znečiššštění přidejte do nádoby 100 – 200 ml čističe na mramor a přírodní kámen Patina-Fala® Čistič mramoru a přírodního kamene k 8 l vody (ne horké), nakonec potřete příslušné plochy dobře navlhčenou tkaninou určenou pro úklid a cca 2 - 3 minuty nechte působit. Celá ošetřená plocha se poté dočistí vodou.
  • Pozor! Tento výrobek je alkalický, hodnota pH pracovního roztoku je 11 - 11,5 a pokožku tedy nutně vysušuje, při práci s ním byste měli používat gumové rukavice. Poškozuje materiály citlivé na zásady, jako je např. hliník; poškozeno může být i linoleum a některé umělé hmoty jako např. umělohmotné vany.
  • <5% neiontové povrchově aktivní látky, 15-30% aniontové povrchově aktivní látky, Amyl Cinnamal, parfém
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šštítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový šštít. PŘI STYKU S KَZÍ: Omyjte velkým množžstvím vody/mýdlo. PŘI ZASAŽZENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování. Okamžžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.