Naše FAQ

Zde najdete odpověďi na otázky, které nám nejčastěji kladete.


Dlažba cotto:

Neošetřená dlažba cotto nese stopy skvrn

Příčina problému:
Jedná se zde o znečištění, které může být způsobeno korozí.

Protiopatření:
Dlažbu mohou z větší části vyčistit 2 speciální produkty:
a.) alkalický speciální produkt
b.) speciální produkt na ošetření kyselinovzdorných povrchů

Zabránění tvorby nečistot a tip:
vytřiďte dlažbu a pečlivě ji vyčistěte před pokládkou.

Skvrny vzniklé po továrním zpracování ošetřené dlažby cotto

Příčina problému:
Dlažba cotto je delší dobu skladována ve vlhku a na vlhkém podkladě (eventuální zbytková vlhkost v potěru).

Protiopatření:
Důležité ! Vytvořte si vzorovou plochu. Vyčištěte ji pomocí čističe Absäuerungsmittel spezial (prostředek na ošetření kyselinovzdorných povrchů). Dlažbu poté nechte vyschnout po dobu nejméně 1-2 týdnů. Následně ji ošetřete přípravkem proti skvrnám Fleckschutz a tekutým voskem Deckwachs.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Dodržujte dobu schnutí: při pokládce malty cca 4 týdny a cca 2 týdny při řídkém nebo středním nátěru.

Ošetření dlažby cotto: povrch je špinavý a šedivý

Příčina problému:
Celé roky nesprávně vytíráme většinou pouze metodou čištění na vlhko a používáme přitom nesprávné a různé čistící prostředky. Tvoří se vrstva špíny.

Protiopatření:
Vytírejte na mokro čističem Grundreiniger spezial. Odstraní se vrstva špíny a staré zbytky čistícího prostředku. Poté se doporučuje povrch znovu ošetřit (ochranným prostředkem a tekutým voskem).

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Použití správných čistících a ošetřujících prostředků, jako například čistící prostředek Wischpflege nebo mýdlový čistič na dlažbu cotto Bodenseife.

Sanace dlažby cotto – povrchu se zažranou špínou

Příčina problému: eventuálně již před pokládkou dlažby byl zvolen nesprávný čistící prostředek, nesprávně aplikovaný. Příčin může být vícero. Protiopatření: vyčistěte povrch od zažrané špíny čistícím prostředkem Entwachser. Poté vyčistěte povrch čistícím prostředkem Absäuerungsmittel. Teprve poté a po vysušení povrchu (1-2 týdny) je možná správná sanace. Zabránění tvorby nečistot a tip: používejte od začátku produkty Patina-Fala.

Skvrny od vápna z květináčů atp.

Příčina problému:
zalévání květin - květináč bez misky.

Protiopatření:
Odstraňte skvrny pomocí čistícího prostředku Absäuerungsmittel spezial . Nechte vyschnout cca 1 týden a poté znovu ošetřujte.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Po aplikaci čistícího prostředku používejte vhodné misky pod květináč.

Další tipy

Heslo - silikon: Kdy by se měl použít silikon ?
U neošetřené dlažby cotto teprve po impregnaci a tuhnutí. Používejte správné leštící prostředky (informace - viz výrobci silikonu)

Heslo - skvrny: všimněte si našeho ABC rádce.


mramor, granit a jiný přírodní kámen

Oděry a rýhy na povrchu

Příčina problému:
Oděry a rýhy na povrchu jsou po určité době zcela běžné.

Protiopatření:
Kompletní sanace je velice náročná a nákladná záležitost, která se dá nejlépe realizovat odbornou firmou. Vyčistěte nečistoty pomocí čistícího prostředku Grundreiniger spezial podle návodu na etiketě. Po vyschnutí celé plochy aplikujte 1 x leštidlo Finale. Celý postup opakujte zvláště u rýh na povrchu.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Periodický úklid byste měli provádět pomocí čistidla Marmor und Naturstein Wischpflege.

Vytváření skvrn na mramoru, granitu a jiných přírodních kamenech

Příčina problému:
Uvedené druhy kameniva vyžadují ochrannou impregnaci pomocí prostředku Fleckschutz nebo Protect natur.

Protiopatření:
Nechte nejdříve vyschnout cca 1 týden po řádném základním, eventuálně intenzivním úklidu a poté aplikujte.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Vhodným ošetřením povrchu zabráníte tvorbě skvrn.

Skvrny od vápna z květináčů atp.

Příčina problému:
Zalévání květin v květináči - květináč bez misky.

Protiopatření:
Čistěte povrch alkalickým čističem Marmor und Natursteinreiniger säurefrei (měkkou houbičkou eventuálně vícekrát za sebou ).

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Nach einer Schutzbehandlung siehe P.F.3. zukünftig geeignete Untersetzer verwenden.

Další tipy

Stichwort Silicon: Wann sollte Silicon aufgebracht werden?
Bei unbehandelten Marmor, Granit und anderen Natursteinen erst nach dem Imprägnieren und Verfugen. Verwenden Sie die richtigen Glättemittel (Info über die Siliconhersteller).

Heslo - skvrny: všímejte si našeho ABC rádce
Čistící prostředek Finale obsahuje tekutý vosk, který po ztvrdnutí vytváří lesklý, odolný film. Dávkování v závislosti na hladkosti povrchu (čím hladší povrch, tím menší dávkování). Všímejte si popisu na etiketě.

Pokládka keramické dlažby

Nevhodná lepidla a spárovací hmota

Příčina problému:
Nevhodná lepidla nebo nevhodně zvolená spárovací hmota způsobuje problémy s přilnavostí.

Protiopatření:
Před pokládkou nebo spárováním se poraďte u odborníka. Se spárováním začněte, až když je lepidlo pod obklady a dlažbou zcela vyschlé. V opačném případě muže dojít k následné změně barevného odstínu – výskytu barevných nerovnoměrností a odchylky od deklarovaného odstínu hmoty. Před spárováním obkladu ho den předtím ošetřete prostředkem proti skvrnám.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Než začnete provádět pokládku keramické dlažby, poraďte se s obdborníkem.

Nedostačující nebo neodborné čištění nebo nesprávné čistící prostředky při periodickém čištění

Příčina problému:
Po neodborném čištění vzniká vrstva špíny, oděrky, skvrny a zažraná nečistota.

Protiopatření:
Vyčistěte povrch pomocí čističe Grundreiniger spezial. Poté aplikujte čistič vápna a cementu Zementschleierentferner ve správném poměru.
U vyleštěného kameniva je po jeho vyčištění a vyschnutí (2-3 dny) nutná aplikace prostředku proti skvrnám.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Man sollte wissen !! Feinsteinzeug braucht nur ein Reinigungs und kein Pflegemittel. Verwenden Sie deshalb für die laufende Unterhaltsreinigung Patina-Fala Feinsteinzeugreiniger Fliesen und Steinbodenreiniger

Skvrny po omítce na dlažbě

Příčina problému:
Nesprávné čistící prostředky, nesprávná aplikace, příliš horká voda a nesprávné metody čištění (viz nahoře).

Protiopatření:
Doporučujeme dlažbu vyčistit pomocí čističe Grundreiniger spezial. Nakonec je třeba aplikovat správný čistící produkt.
Tím je čistič dlaždic se 100 % účinkem proti tvorbě skvrn Feinsteinzeug Fliesen und Steinbodenreiniger.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Dodržení postupu při čištění dlažby podle návodu.

Problémy během čištění u protiskuzových druhů dlaždic, například R9-R13

Příčina problému:
Nesprávné čistící prostředky a neodborné použití.

Protiopatření:
Tento druh dlažby se musí čistit správnými čistícími produkty a správnou metodou, kterou je např. čištění mokrou cestou.

Zabránění tvorby nečistot a tip:
Obklady se většinou pokládají do silně frekventovaných oblastí. Čištění je proto třeba přizpůsobit drsnosti povrchu a četnosti jejího využití. To znamená, že ze 70 % byste měli čistit mokrou cestou pomocí čističe Feinsteinzeugreiniger. Při stejném použití byste poté měli z 25 % používat čistič Grundreiniger spezial a z 5 % (občas) byste měli používat čistič chromu a sanitárních ploch. Zde se odstraní zbytky vápna, nacházející se ve vodě.

Další tipy

Heslo silikon: Kdy by se měl nanášet silikon ?
U neošetřené dlažby cotto teprve po impregnaci a tuhnutí. Používejte správné leštící prostředky (informace - viz výrobci silikonu)

Heslo - skvrny:  všímejte si našeho ABC rádce

Čištění mokrou cestou

Čištění mokrou cestou

Definice: dvoustupňová metoda představuje klasické čištění mokrou cestou. Čistit se začíná tak, že se pomocí čistící textilie (hadr, mop, návlek na mop atp.) nanáší na povrch čistící prostředek tak, aby se nečistota rozmočila a odlepila. V druhé fázi se vzniklá nečistota setře hadrem.

Cíl/výsledek:  povrch by měl být zbaven prachu, hrubých nečistot, zažrané špíny (skvrny od nápojů, rýhy od podrážek atp.) a jiných zbytků špíny. Na povrchu mohou být ještě stopy po gumových podrážkách. Při aplikaci čistících a ošetřujících prostředků by zbytkové substance již neměly obsahovat nečistotu a podlahová krytina se nemusí průmyslově čistit.

Čištění na vlhko

Čištění na vlhko

Čištění na vlhko znamená: pomocí vyždímaného hadru nebo s vhodným čistícím přístrojem stírejte na vlhko. Při pravidelném použití se však časem mohou objevit problémy s čištěním.