Ekologická Ochrana proti skvrnám na vodní bázi - Protect natur

Na silně savé neglazované keramické a mramorové obklady a obklady z přírodního kamene, dále na jemnou kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky.
 • odpuzuje vodu, maziva a oleje
 • neobsahuje rozpoušštědla

Rozsah použžití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Obzvlᚹtě vhodný k impregnaci porézních povrchů. Patina-Fala® Protect natur chrání proti znečišštění, mazivům a oleji neglazované keramické obklady, jako jsou Cotto, keramické a cihlářské desky, mramor, žula a dalšší druhy přírodního kamene, opuka, pískovec, betonové kvádry, aglomramor, teraco, mozaika, kamenina a předevšším jemná kamenina. Protect natur lze použžít rovn잾 jako impregnaci u savých obkladů před spárováním.

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu.

Spotřeba: 1 litr vystačí na cca 10 m², např. u obkladů Cotto. U jemné kameniny nebožuly vystačí 1 litr na cca 30-40 m².

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
2601 1 Liter 10 Stück PN1 4002849000469
2605 5 Liter 1 Stück PN5 4002849000476
26200 200 Liter 1 Stück PN200 4002849004719

Specifications

  • Upravovaný povrch musí být čistý a suchý. Patina-Fala nabízí k čišštění různých povrchů vhodné přípravky jako např. základní čistič speciál, odstraňovač cementové vrstvičky, Acid-tec nebo čistič na mramor a přírodní kámen bez obsahu kyselin. Patina-Fala® Protect natur se na oššetřovaný povrch rovnoměrně nanᚹí v úsecích (0,5 m2) pomocí šštětce nebo speciální tkaniny, případně postřikem. Případná vrstvička, která se nevsákla, se po krátké době působení (cca 5 - 10 min) setře čistou a suchou látkou bez zanechání ššmouh. U silně savých druhů obkladů jako jsou například španělské nebo francouzské obklady Cotto, vápenec atd. by se měl prostředek Patina-Fala Protect natur zpracovávat navlhko a nanṚet v silnějšší vrstvě (ne lokální aplikací), aby bylo dosaženo optimálního stupně nasycení. Na málo savé povrchy, jako např. na jemnou kameninu, se Protect natur nanᚹí úsporněji. Chraňte sousední povrchy nebo předměty zakrytím nebo polepením. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5℃ a překročit 25℃.
  • Doporučení: Pokud chcete po jednom dni nebo po více dnech pokračovat v oššetřování, protožže se má povrch lesknout, doporučujeme podle požžadovaného barevného tónu (pouze pro vnitřní prostor) použžít přírodní bezbarvý krycí vosk Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturrein nebo přírodní středně ažž rustikální krycí vosk Patina-Fala® Deckwachs. Nepoužžívejte na jemnou kameninu, kameninu nebo lešštěné povrchy. Při b쾞ném čišštění ve vnitřním prostoru použžívejte na voskované povrchy přírodní oššetřující prostředek Patina-Fala® Wischpflege a na nevoskované povrchy podlahové mýdlo Patina-Fala® Bodenseife. Ve venkovním prostoru a na jemnou kameninu používejte čistič jemné kameniny Patina-Fala® Čistič jemné kameniny a dlažby.
  • Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,, impregnační.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šštítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽZITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.